Warszawa, dn. 04.07.2024

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko
Wiceprezesa Zarządu

Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów”


 

Zmiana taryfy MPWiK

https://warszawa19115.pl/-/taryfa-za-wod%C4%99-i-%C5%9Bcieki-dla-mieszka%C5%84c%C3%B3w-warszawy

https://www.mpwik.com.pl/view/panstwowe-gospodarstwo-wodne-wody-polskie-zatwierdzilo-wniosek-mpwik-o-now-taryfe-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzania-sciekow-na-terenie-miasta-stolecznego-warszawy-gmin-michalowice-nieporet-raszyn-serock-wieliszew-oraz-miast-piastow-i-pruszkow-na-okres-3-lat-nowa-taryfa-be


 

 

Warszawa, dn. 02.07.2024 r.

Informujemy, że w dniach 08.07.2024 r. – 12.07.2024 r.
w godz. 9:00-14:00 i 16:00-19:00  odbędzie się

przegląd instalacji gazowej.

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie lokali według harmonogramu:

08.07.2024 r. – Al. KEN 98
09.07.2024 r. – ul. Pasaż Ursynowski 1
10.07.2024 r. – ul. Pasaż Ursynowski 7
11.07.2024 r. – ul. Surowieckiego 8 (klatki I – XII)
12.07.2024 r. – ul. Surowieckiego 8 (klatki XIII – XXV)

Przegląd wykona:

Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Szymański
ul. Sienkiewicza 137a, 05-082 Stare Babice

tel. 733-611-911

W razie konieczności prosimy kontaktować się bezpośrednio na podany numer telefonu.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.


Warszawa, 21.06.2024 r.

Najbliższy dyżur członka Rady Nadzorczej odbędzie się:

18 lipca 2024 r. – dyżur prowadzi Regina Ślęzak

29 sierpnia 2024 r. – dyżur prowadzi Wojciech Kość

26 września 2024 r. – dyżur prowadzi Tomasz Brzozowski

Dyżur odbywa się w godzinach:

16:00-17:00 dyżur telefoniczny pod numerem 572-162-655

17:00-18:00 dyżur osobisty w Biurze SpółdzielniZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w Zasobach SBM „Ursynów” trwa kontrola przewodów kominowych i podłączeń wentylacyjnych.

W lokalach nieudostępnionych w I lub II terminie kontrola odbędzie się zgodnie z harmonogramem umieszczonym poniżej.

Wobec powyższego prosimy Państwa o udostępnienie mieszkań/lokali do przeglądu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623)

Kontrolę będą przeprowadzali pracownicy firmy „KOMETOR” Zakład Usług Kominiarskich Henryk Anders z Warszawy, posiadający identyfikatory Spółdzielni.

tel. kontaktowy: Henryk Anders 501-072-914


Sygnały Alarmowe 


 ZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od dnia 02.04.2024 r.

w godzinach od 18.00 do 19.30

(II termin)

odbędzie się kontrola przewodów kominowych i podłączeń wentylacyjnych w lokalach, nieudostępnionych w I terminie.

Na kolejne budynki harmonogram będzie podawany na bieżąco.

Wobec powyższego prosimy Państwa o udostępnienie mieszkań/lokali do przeglądu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623)

Kontrolę będą przeprowadzali pracownicy firmy „KOMETOR” Zakład Usług Kominiarskich Henryk Anders z Warszawy, posiadający identyfikatory Spółdzielni.

tel. kontaktowy: Henryk Anders 501-072-914

 


Warszawa 25.03.2024 r.

Szanowni Państwo,

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „URSYNÓW” w ramach swojej misji oferuje Państwu przeznaczenie i przygotowanie pomieszczenia na cele Spółdzielczego Klubu Seniora. Chcielibyśmy z Państwa udziałem stworzyć sympatyczne miejsce, w którym nasi seniorzy mogliby się spotykać, rozwijać swoje zainteresowania oraz miło spędzać czas wolny.

Spółdzielnia ze swojej strony deklaruje przeznaczenie odpowiedniego pomieszczenia (lokalizacja przy ul. Surowieckiego 4 klatka nr 2 – pomieszczenie gospodarcze z węzłem sanitarnym), które zostanie wyremontowane i wyposażone w meble.

Poszukujemy osoby, lub osób, które chciałyby się społecznie zaopiekować nowopowstałym klubem seniora i nadać mu niepowtarzalny klimat.


ZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo,

SBM „Ursynów” uprzejmie informujemy, że od dnia 26.02.2024 r.

rozpocznie się kontrola przewodów kominowych i podłączeń wentylacyjnych w zasobach Spółdzielni.

Wobec powyższego prosimy Państwa o udostępnienie mieszkań/lokali do przeglądu, zgodnie z załączonym harmonogramem.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 07.07.1994 r. art. 62. pkt.1 lit. c Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623).

Kontrola odbędzie się w godzinach:

I termin – od 17.00 do 19.30 

Kontrolę będą przeprowadzali pracownicy firmy „KOMETOR” Zakład Usług Kominiarskich Henryk Anders z Warszawy, posiadający identyfikatory Spółdzielni.

 tel. kontaktowy: Henryk Anders 501-072-914 

Warszawa, dn. 13.11.2023 r.

Dotyczy: przejście na odbiór cyfrowy w związku z wyłączeniem sygnału analogowego w Pakiecie Pośrednim UPC


Warszawa, dn. 27.10.2023 r.

Szanowni Państwo,

Od 30.10.2023 r. rozpoczyna się coroczna  kontrola szczelności instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych.

Usługę będzie wykonywała firma  F.H.U. Andrzej Szymański, ul. Sienkiewicza 137a,
05-082 Stare Babice, tel. 733 - 611 - 911

W załączeniu podajemy szczegółowy harmonogram kontroli szczelności instalacji gazowych w budynkach, należących do zasobów SBM "Ursynów".

W związku z powyższym prosimy o udostepnienie lokali w wyznaczonych terminach.

harmonogram


Warszawa, dn. 11.10.2023 r.

Szanowni Państwo,

w załączeniu podajemy informację o ostatnim - III (dodatkowym) terminie wymiany podzielników kosztów c.o. w budynkach, należących do zasobów SBM "Ursynów".

Terminy wymiany podzielników w pozostałych budynkach będą zamieszczane sukcesywnie na stronie internetowej Spółdzielni i w tablicach ogłoszeniowych na klatkach schodowych budynków.

W związku z powyższym prosimy o udostepnienie wymienionych lokali w wyznaczonych terminach.

Informujemy, że lokale gdzie nie zostaną wymienione podzielniki kosztów c.o. będą rozliczane ryczałtowo, a ewentualny montaż uzupełniający będzie odbywał się za dodatkową opłatą, ponoszoną przez posiadaczy praw do lokalu.

W przypadku konieczności uzgodnienia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną za wykonywanie prac, w przeddzień wyznaczonego terminu w godz. 9:00- 16:00.
Odpowiedzialny z wymianę p. Przemysław Strzylak - tel. 791-716-335.

harmonogram


Warszawa, dn. 05.10.2023 r.

Szanowni Państwo,

w załączeniu podajemy informację o ostatnim - III (dodatkowym) terminie wymiany podzielników kosztów c.o. w budynkach, należących do zasobów SBM "Ursynów".

Terminy wymiany podzielników w pozostałych budynkach będą zamieszczane sukcesywnie na stronie internetowej Spółdzielni i w tablicach ogłoszeniowych na klatkach schodowych budynków.

W związku z powyższym prosimy o udostepnienie wymienionych lokali w wyznaczonych terminach.

Informujemy, że lokale gdzie nie zostaną wymienione podzielniki kosztów c.o. będą rozliczane ryczałtowo, a ewentualny montaż uzupełniający będzie odbywał się za dodatkową opłatą, ponoszoną przez posiadaczy praw do lokalu.

W przypadku konieczności uzgodnienia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną za wykonywanie prac, w przeddzień wyznaczonego terminu w godz. 9:00- 16:00.
Odpowiedzialny z wymianę p. Przemysław Strzylak - tel. 791-716-335.

harmonogram


Warszawa, dn. 03.10.2023 r.

Szanowni Państwo,

w załączeniu podajemy informację o ostatnim - III (dodatkowym) terminie wymiany podzielników kosztów c.o. w budynkach, należących do zasobów SBM "Ursynów".

Terminy wymiany podzielników w pozostałych budynkach będą zamieszczane sukcesywnie na stronie internetowej Spółdzielni i w tablicach ogłoszeniowych na klatkach schodowych budynków.

W związku z powyższym prosimy o udostepnienie wymienionych lokali w wyznaczonych terminach.

Informujemy, że lokale gdzie nie zostaną wymienione podzielniki kosztów c.o. będą rozliczane ryczałtowo, a ewentualny montaż uzupełniający będzie odbywał się za dodatkową opłatą, ponoszoną przez posiadaczy praw do lokalu.

W przypadku konieczności uzgodnienia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną za wykonywanie prac, w przeddzień wyznaczonego terminu w godz. 9:00- 16:00.
Odpowiedzialny z wymianę p. Przemysław Strzylak - tel. 791-716-335.

harmonogram


Warszawa, dn. 28.09.2023 r.

Szanowni Państwo,

podajemy informację o II terminie wymiany podzielników kosztów c.o. dla budynków:

Surowieckiego 12A w dniu 4.10.2023 w godzinach 10:00-13.30
Surowieckiego 12B w dniu 5.10.2023 w godzinach 12:00-18:00
Surowieckiego 12C w dniu 4.10.2023 w godzinach 13:30-16.30

Terminy wymiany podzielników w pozostałych budynkach będą zamieszczane sukcesywnie na stronie internetowej Spółdzielni i w tablicach ogłoszeniowych na klatkach schodowych budynków.

W związku z powyższym prosimy o udostepnienie lokali, w których nie doszło do wymiany podzielników w I terminie.

W przypadku konieczności uzgodnienia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną za wykonywanie prac, w przeddzień wyznaczonego terminu w godz. 9:00- 16:00.
Odpowiedzialny z wymianę p. Przemysław Strzylak - tel. 791-716-335.


Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów”
z siedzibą w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 98
ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego na:

pierwszeństwo w zawarciu umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności
lokalu mieszkalnego nr 34 w budynku przy ul. W. Surowieckiego 4 w Warszawie.

W dniu 25.09.2023 r. o godz.12ºº w siedzibie SBM „Ursynów” odbyło się otwarcie ofert biorących udział w przetargu, do którego przystąpiły 4 osoby.

Oferty zostały złożone w wyznaczonym terminie i spełniły warunki określone w regulaminie przeprowadzania przetargów o ustanowienie prawa do lokalu w SBM „Ursynów” oraz w informacji         do przetargu określającej sposób przygotowania ofert, udostępnionej na stronie Spółdzielni.

Prawo pierwszeństwa w zawarciu umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu przyznano oferentowi, który zaproponował najwyższą kwotę.


Warszawa, dn. 18.09.2023 r.

Szanowni Państwo,

w załączeniu podajemy informację o II terminie wymiany podzielników kosztów c.o. w kolejnych budynkach, należących do zasobów SBM "Ursynów".

Terminy wymiany podzielników w pozostałych budynkach będą zamieszczane sukcesywnie na stronie internetowej Spółdzielni i w tablicach ogłoszeniowych na klatkach schodowych budynków.

W związku z powyższym prosimy o udostepnienie wymienionych lokali w wyznaczonych terminach.

W przypadku konieczności uzgodnienia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną za wykonywanie prac, w przeddzień wyznaczonego terminu w godz. 9:00- 16:00. Odpowiedzialny z wymianę p. Przemysław Strzylak - tel. 791-716-335.

harmonogram


Warszawa, dn. 05.09.2023 r.

Szanowni Państwo,

w załączeniu podajemy informację o II terminie wymiany podzielników kosztów c.o. w budynkach, należących do zasobów SBM "Ursynów".

Terminy wymiany podzielników w pozostałych budynkach będą zamieszczane sukcesywnie na stronie internetowej Spółdzielni i w tablicach ogłoszeniowych na klatkach schodowych budynków.

W związku z powyższym prosimy o udostepnienie wymienionych lokali w wyznaczonych terminach.

W przypadku konieczności uzgodnienia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną za wykonywanie prac, w przeddzień wyznaczonego terminu w godz. 9:00- 16:00.
Odpowiedzialny z wymianę p. Przemysław Strzylak - tel. 791-716-335.

harmonogram

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

pierwszeństwo w zawarciu umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności
lokalu mieszkalnego nr 34 w budynku przy ul. W. Surowieckiego 4,
położonego na 3 piętrze, o powierzchni użytkowej 63,32 m2 oraz 7,60 m2 powierzchni pomieszczenia przynależnego (piwnica). Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc.

Termin składania ofert: 20.09.2023 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 25.09.2023 r. o godz. 12:00.

Cena wywoławcza 568.000.00 zł,
Wadium 28.400 zł (5% ceny wywoławczej)

Wadium należy wpłacać na konto: Alior Bank 32 2490 0005 0000 4530 9648 6279.

Lokal mozna oglądać w porozumieniu z Działem Eksploatacji Spółdzielni,
pod nr tel.22 54418 25 lub 797 004 852.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z Regulaminem oraz warunkami przetargu na stronie internetowej Spółdzielni www.sbmursynow.pl lub w Sekretariacie Spółdzielni.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie SBM ',Ursynów", 02-777 Warszawa al. Komisji Edukacji Narodowej 98 z dopiskiem ,,Przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu nr 34 przy ul. W. Surowieckiego 4''.

SBM ,,Ursynów'' zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, a takze unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” ogłasza rozpoczęcie postępowania w zakresie wyboru Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego za lata 2023 i 2024.
 
Oferty należy składać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub niżej podany adres Spółdzielni w terminie do dnia 13 pażdziernika 2023 roku.
 
Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „URSYNÓW”
Al. Komisji Edukacji Narodowej 98
02-777 Warszawa

Oferta winna zawierać:

 1. Informację o firmie (oferencie), w tym o formie prowadzenia działalności i wpisie do rejestru biegłych rewidentów.
 2. Zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego w Spółdzielniach Mieszkaniowych.
 3. Wykaz badanych podmiotów z ostatnich trzech lat.
 4. Wstępny harmonogram przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.
 5. Cenę za badanie Sprawozdania Finansowego uwzględniając wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.
 6.  Informację o ubezpieczeniu firmy

Zarząd zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru ofert bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Dodatkowych informacji o przedmiocie ofert można uzyskać pod nr. tel. 22 544 18 00.


Warszawa, dn. 29.08.2023 r.

Szanowni Mieszkańcy,

w załączeniu podajemy terminy wymiany podzielników kosztów c.o. w kolejnych budynkach, należących do zasobów SBM "Ursynów".

Terminy wymiany podzielników w pozostałych budynkach będą zamieszczane sukcesywnie na stronie internetowej Spółdzielni i w tablicach ogłoszeniowych na klatkach schodowych budynków.

W związku z powyższym prosimy o udostepnienie lokali w wyznaczonych terminach.

W przypadku konieczności uzgodnienia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną za wykonywanie prac, w przeddzień wyznaczonego terminu w godz. 9:00- 16:00.
Odpowiedzialny z wymianę p. Przemysław Strzylak - tel. 791-716-335.

 harmonogram


Warszawa, dn. 23.08.2023 r.

Szanowni Mieszkańcy,

w załączeniu podajemy terminy wymiany podzielników kosztów c.o. w kolejnych budynkach, należących do zasobów SBM "Ursynów".

Terminy wymiany podzielników w pozostałych budynkach będą zamieszczane sukcesywnie na stronie internetowej Spółdzielni i w tablicach ogłoszeniowych na klatkach schodowych budynków.

W związku z powyższym prosimy o udostepnienie lokali w wyznaczonych terminach.

W przypadku konieczności uzgodnienia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną za wykonywanie prac, w przeddzień wyznaczonego terminu w godz. 9:00- 16:00.

Odpowiedzialny z wymianę p. Przemysław Strzylak - tel. 791-716-335.

harmonogram


Warszawa, dn. 21.08.2023 r.

Szanowni Mieszkańcy,

 w załączeniu podajemy terminy wymiany podzielników kosztów c.o. w kolejnych budynkach, należących do zasobów SBM "Ursynów".

Terminy wymiany podzielników w pozostałych budynkach będą zamieszczane sukcesywnie na stronie internetowej Spółdzielni i w tablicach ogłoszeniowych na klatkach schodowych budynków.

W związku z powyższym prosimy o udostepnienie lokali w wyznaczonych terminach.

W przypadku konieczności uzgodnienia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną za wykonywanie prac, w przeddzień wyznaczonego terminu w godz. 9:00- 16:00.

Odpowiedzialny z wymianę p. Przemysław Strzylak - tel. 791-716-335.

harmonogram


Warszawa, 11 sierpnia 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy,

w załączeniu podajemy terminy wymiany podzielników kosztów c.o. w kolejnych
budynkach, należących do zasobów SBM "Ursynów".

Terminy wymiany podzielników w pozostałych budynkach będą zamieszczane sukcesywnie na stronie internetowej Spółdzielni i w tablicach ogłoszeniowych na klatkach schodowych budynków.

W związku z powyższym prosimy o udostepnienie lokali w wyznaczonych terminach.

 harmonogram


 Warszawa, 07 sierpnia 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że 14 sierpnia  2023r.( poniedziałek ) Spółdzielnia SBM „Ursynów” będzie nieczynna.

 W przypadku awarii prosimy o korzystanie z czynnych całą dobę telefonów alarmowych, które dostępne są w gablotach na klatkach oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

 


Warszawa, dn. 03.08.2023 r.

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że od dnia 9 sierpnia 2023 r. rozpocznie się wymiana podzielników kosztów c.o. w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach, należących do zasobów SBM "Ursynów" zgodnie z załączonym harmonogramem.

Terminy wymiany podzielników w kolejnych budynkach będą zamieszczane sukcesywnie na stronie internetowej Spółdzielni i w tablicach ogłoszeniowych na klatkach schodowych budynków.

W związku z powyższym prosimy o udostepnienie lokali w wyznaczonych terminach.

             Harmonogram              


Warszawa, 10 lipca 2023 r.


Warszawa, 30 czerwiec 2023 r.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujmy, że Rada Nadzorcza dokonała wyboru nowego prezesa Zarządu Spółdzielni, który obejmie obowiązki od 1 sierpnia 2023 r. Na stanowisko to powołano
Panią Danutę Makowską.

 


 


                                                                   

                                                                             Warszawa 06 czerwca 2023 r.

 

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że 9 czerwca 2023r.( piątek) Spółdzielnia SBM „Ursynów” będzie nieczynna.

 W przypadku awarii prosimy o korzystanie z czynnych całą dobę telefonów alarmowych, które dostępne są w gablotach na klatkach oraz na stronie internetowej Spółdzielni.


Warszawa 01 czerwca  2023r

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD WZ 16.06.2023 r.

 


 

         Warszawa, 26.04.2023 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” uprzejmie informuje o zamiarze wystąpienia do Miasta Stołecznego Warszawy o zwrot nadpłaconych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres marzec 2020 – marzec 2021 r. – w wysokości: 1 380 774,26 zł.

Od 1 marca 2020 r. uchwałą Rady m. st. Warszawy wprowadzono ryczałtowy system opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określając stawkę opłaty dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 94 zł dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz w wysokości 65 zł dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym – bez względu ile osób zamieszkiwało w danym lokalu i ile odpadów komunalnych produkowały.

W przypadku SBM „Ursynów” doprowadziło to do drastycznego wzrostu opłat. W lutym 2020 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła w skali Spółdzielni ok. 45 000 zł, zaś po wejściu w życie nowego systemu opłat – ok. 152 000 zł.

Uchwała Rady m. st. Warszawy została skutecznie zaskarżona przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową. W dniu 14 października 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne m. st. Warszawy w sprawie stwierdzenia jej nieważności, zamykając Miastu Stołecznemu Warszawie ścieżkę odwoławczą. W związku z tym możliwe jest wystąpienie o zwrot nadpłaty za okres 13 miesięcy, czyli czas rozliczeń prowadzonych na podstawie unieważnionej uchwały.

Jesteśmy w trakcie przygotowywania korekt i zamierzamy je złożyć w najbliższych dniach. Mamy oczywiście świadomość, że w przypadku nieuwzględnienia przez Miasto Stołeczne Warszawa naszych korekt niezbędne będzie wystąpienie na drogę sądową, lecz zaskarżona zmiana dotknęła bardzo wielu Członków Spółdzielni, w szczególności zaś osoby gospodarujące samotnie, które po jej wejściu w życie musiały płacić kilkakrotnie więcej niż wcześniej. W związku z tym niezbędne wydaje się nam podjęcie zdecydowanych działań, w celu odzyskania pieniędzy nadpłaconych przez Mieszkańców.

Odzyskane środki powrócą do Mieszkańców, tj. zostaną rozliczone i wykazane jako nadpłaty na indywidualnych kartotekach lokalowych.

                                           

 


Warszawa 26.04.2023

Szanowni Mieszkańcy!

2 maja 2023r. w SBM ,,Ursynów” jest dniem wolnym od pracy w zamian za 11.11.2023r. W przypadku awarii prosimy o korzystanie z czynnych całą dobę telefonów alarmowych, które dostępne są w gablotach na klatkach oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

 


                                                                                   Warszawa, 06.04.2023 r.    

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w ankiecie dotyczącej sposobu organizacji ogrodzonego parkingu przy nieruchomości przy ul. W. Surowieckiego 2, 4, 6, 8, wzdłuż ul Puławskiej wzięło udział 144 Mieszkańców. Uczestnicy ankiety – nieznaczną większością głosów – opowiedzieli się za zorganizowaniem parkingu przez Spółdzielnię. Jako drugą preferowaną opcję uczestnicy ankiety wskazali podmiot zewnętrzny zarządzający obecnie parkingiem, podczas gdy opcje parking ogólnodostępny i parking społeczny nie wzbudziły zainteresowania.

Jak ustalono na spotkaniu w dniu 05.04.2023 r. z zainteresowanymi Mieszkańcami, Spółdzielnia, przed podjęciem dalszych działań, planuje wystąpienie do Miasta z wnioskiem o 10-letnią dzierżawę terenu i spotkanie z obecnym zarządcą parkingu.

Do czasu uregulowania stanu prawnego parkingu bardzo prosimy o wzajemną sąsiedzką życzliwość i zgodne korzystanie z miejsc parkingowych na dotychczasowych zasadach. Pamiętajmy, że osoby korzystające obecnie z przypisanych im miejsc parkingowych ponoszą comiesięczne opłaty związane z kosztem jego obsługi (ochrona i infrastruktura).

Dziękujemy Państwu za udział w ankiecie i okazane zaufanie. Będziemy informowali o dalszych podejmowanych krokach.


 Warszawa, dn. 04.04.2023 r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” przyłączyła się do petycji Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w sprawie potrzeby obniżenia w ustawie o podatku od towarów i usług stawki VAT dla energii z obecnej stawki 23 % do 5%.


Warszawa, dn. 21.03.2023

Szanowni Państwo!

Obserwujemy z niepokojem kolejne  podwyżki cen ciepła, jakie od drugiego kwartału ubiegłego roku dotykają odbiorców ciepła systemowego na terenie Warszawy i uważamy, że są one nie do zaakceptowania. Naszym zdaniem, analogicznie do indywidualnych gospodarstw domowych korzystających z węgla i gazu ziemnego, również odbiorcy zbiorowi korzystający z ciepła systemowego (mieszkańcy budynków wielorodzinnych) powinni zostać objęci systemem rekompensat. Ustawowe ograniczenie maksymalnego poziomu cen nie jest wystarczające.

Apelujemy zatem do Państwa o przyłączenie się do ogólnopolskiej petycji koordynowanej przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami, z żądaniem objęcia rekompensatami bezpośrednimi również wszystkich właścicieli oraz użytkowników lokali mieszkalnych w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot oraz innych związków mieszkaniowych.

Przekazując Państwu w załączeniu treść petycji, wyrażamy przekonanie, że dzięki wspólnym i skoordynowanym działaniom osiągniemy zamierzony cel. Wypełnione i podpisane przez Państwa petycje zostaną zbiorczo przekazane na ręce Ministra Klimatu i Środowiska.

Petycję znajdziecie Państwo w swoich skrzynkach na listy,
można ją również pobrać
TUTAJ
lub w siedzibie naszej Spółdzielni.

Podpisaną petycję prosimy złożyć w biurze Spółdzielni lub wrzucić do skrzynki przy wejściu do Spółdzielni w terminie do 31 marca 2023 r.


Warszawa, 10 marca 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy

z ogromną przyjemnością informujemy, że w dniu 9 marca br. Rada m. st. Warszawy przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie SBM „Ursynów” bonifikaty w wysokości 99% od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Zamiany 12.

Wartość bonifikaty to 1 991 701,56 zł.

Gratulujemy Mieszkańcom Zamiany 12 i dziękujemy Komitetowi Domowemu Mieszkańców Zamiany 12 za wytrwałe wspieranie działań Zarządu Spółdzielni w tej sprawie.


Warszawa, dn. 07.03.2023 r.

 

 Warszawa, dn. 21.02.2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo,

SBM „Ursynów” uprzejmie informujemy, że od dnia 27.02.2023r.

rozpocznie się kontrola przewodów kominowych i podłączeń wentylacyjnych w zasobach Spółdzielni.

Wobec powyższego prosimy Państwa o udostępnienie mieszkań/lokali do przeglądu, zgodnie z załączonym harmonogramem.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623).

Kontrola odbędzie się w godzinach:

I termin – od 17.00 do 19.30,

II termin – od 18.00 do 19.30.

Kontrolę będą przeprowadzali pracownicy firmy „KOMETOR” Zakład Usług Kominiarskich Henryk Anders z Warszawy, posiadający identyfikatory Spółdzielni.

tel. kontaktowy: Henryk Anders 501-072-914

Harmonogram w załączeniu.
 


Warszawa, dn. 31.01.2023 r.

 Uprzejmie informujemy, że w lokalach mieszkalnych i użytkowych, w których nie odbyła się kontrola we wcześniejszych terminach

dnia 11 lutego 2023 r. wykonywane będą badania sprawności instalacji elektrycznej (ostatni termin)

 Powyższe badania są obowiązkowe i wynikają z art.62 ust.1 pkt.2 ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 roku

Prosimy mieszkańców i użytkowników lokali o ich udostępnienie do wykonania przeglądów i na czas pomiarów odłączenie odbiorników od zasilania oraz umożliwienie swobodnego dostępu do gniazd i tablic bezpiecznikowych w mieszkaniu.

Podczas wykonywania badań, mogą wystąpić krótkotrwałe wyłączenia napięcia.

 Przeglądy wykonywać będą pracownicy firmy PAKO, którzy posiadają upoważnienie do wykonywania czynności pomiarowych.

Brak aktualnych przeglądów technicznych może być podstawą do nieuwzględnienia roszczeń ubezpieczeniowych w razie jakiegokolwiek zdarzenia związanego z instalacją elektryczną.

Lokatorzy, którzy nie udostępnią w wyznaczonym terminie lokalu do badania, zobowiązani są do wykonania na własny koszt protokołu z okresowego pomiaru instalacji elektrycznej wykonanego przez uprawnioną osobę i dostarczenia do działu technicznego Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „URSYNÓW”

 1. ul. KEN 98 w Warszawie

W przypadkach losowych prosimy wysłać SMS z adresem lokalu i telefonem kontaktowym przed terminem wykonania - oddzwonimy nr tel. do SMS 507482413 lub 796586956 (Uwaga, ten nr służy do kontaktu SMS, telefonów dzwoniących nie przyjmuje).

UWAGA ! Za wykonane pomiary nie są pobierane opłaty.

 Poniżej zamieszczamy harmonogram prac dla wszystkich budynków.

Harmonogram w załączeniu. 


Warszawa, dn. 17.01.2023 r.

 Uprzejmie informujemy, że w lokalach mieszkalnych i użytkowych, w których nie odbyła się kontrola we wcześniejszym terminie

od dnia 24 stycznia 2023 r.
wykonywane będą badania sprawności instalacji elektrycznej

Powyższe badania są obowiązkowe i wynikają z art.62 ust.1 pkt.2 ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 roku

Prosimy mieszkańców i użytkowników lokali o ich udostępnienie do wykonania przeglądów i na czas pomiarów odłączenie odbiorników od zasilania oraz umożliwienie swobodnego dostępu do gniazd i tablic bezpiecznikowych w mieszkaniu.

Podczas wykonywania badań, mogą wystąpić krótkotrwałe wyłączenia napięcia.

Przeglądy wykonywać będą pracownicy firmy PAKO, którzy posiadają upoważnienie do wykonywania czynności pomiarowych.

Brak aktualnych przeglądów technicznych może być podstawą do nieuwzględnienia roszczeń ubezpieczeniowych w razie jakiegokolwiek zdarzenia związanego z instalacją elektryczną.

W przypadkach losowych prosimy wysłać SMS z adresem lokalu i telefonem kontaktowym przed terminem wykonania - oddzwonimy nr tel. do SMS 507482413 lub 796586956 lub 796419001 (Uwaga, ten nr służy do kontaktu SMS, telefonów dzwoniących nie przyjmuje).

UWAGA ! Za wykonane pomiary nie są pobierane opłaty.

 Poniżej zamieszczamy harmonogram prac dla wszystkich budynków.

Harmonogram w załączeniu.


Warszawa, 16.12.2022 r.

Najbliższe dyżury członka Rady Nadzorczej odbędą się:

12 stycznia 2023r. – dyżur prowadzi Agata Minich

9 lutego 2023r. – dyżur prowadzi Beata Krupa

9 marca 2023r. – dyżur prowadzi Tomasz Brzozowski

13 kwietnia 2023r. – dyżur prowadzi Piotr Zych

11 maja 2023r. – dyżur prowadzi Regina Ślęzak

15 czerwca 2023r. – dyżur prowadzi Wojciech Kość

Dyżury odbywają się w godzinach:

16:00-17:00 dyżur telefoniczny pod numerem 572-162-655

17:00-18:00 dyżur osobisty w Biurze Spółdzielni


Warszawa, dnia 09.12.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 15, 16 i 19 grudnia 2022 r.
w zasobach SBM „Ursynów”
będzie odbywał się drugi etap kontroli 5-letniej,
zgodnej z art. 62 ust. 1 pkt 2) Prawa budowlanego.

Harmonogram w załączeniu.

Kontrola odbywa się bez konieczności wchodzenia do lokali.


Warszawa, 29  listopada 2022 r.

Szanowni Państwo!

 W imieniu Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego dla Dzielnicy
Ursynów chcemy poinformować Państwa na  zmianie terminu spotkania
w ramach tzn. „Bezpiecznego osiedla”  z 02.12.2022 r na piątek 09.12.2022 r.
na godzinę 12:00.

Z wyrazami szacunku SBM „Ursynów”


 


Warszawa, dn. 22.11.2022 r

Uprzejmie informujemy, że w dniach 22 – 23 listopada 2022 r.
w zasobach SBM „Ursynów”
odbywa się pierwszy etap kontroli 5-letniej,
zgodnej z art. 62 ust. 1 pkt 2) Prawa budowlanego.

Harmonogram w załączeniu.

Kontrola odbywa się bez konieczności wchodzenia do lokali.

 


 

 

Warszawa, dn. 08.11.2022 r

Załącznik
do uchwały Zarządu SBM „Ursynów”
nr 87/2022 z dnia 08.11.2022 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd SBM „Ursynów” działając na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu Komitetu Domowego Mieszkańców Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów”, w związku ze złożeniem przez grupę inicjatywną wniosku o powołanie Komitetu Domowego Mieszkańców dla nieruchomości przy al. KEN 98,

zwołuje

na dzień 18.11.2022 r. na godzinę 19:00

zebranie wyborcze, które odbędzie się
w pomieszczeniu socjalnym klatka XIV.

Porządek zebrania:

 1. Ukonstytuowanie się zebrania – wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 2. Określenie liczby członków KDM KEN 98 – zgodnie z § 3 ust. 6 Regulaminu KDM SBM „Ursynów”,
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu osobowego KDM KEN 98 – zgodnie z § 3 ust. 4 i 6 oraz § 5 ust. 6 Regulaminu KDM SBM „Ursynów”,
 4. Określenie funkcji wybranych członków KDM KEN 98.

Warszawa, dn. 08.11.2022 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w lokalach mieszkalnych i użytkowych
od dnia 14 listopada 2022 r. wykonywane będą badania sprawności instalacji elektrycznej

Powyższe badania są obowiązkowe i wynikają z art.62 ust.1 pkt.2 ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 roku

Prosimy mieszkańców i użytkowników lokali o ich udostępnienie do wykonania przeglądów i na czas pomiarów odłączenie odbiorników od zasilania oraz umożliwienie swobodnego dostępu do gniazd i tablic bezpiecznikowych w mieszkaniu.

Podczas wykonywania badań, mogą wystąpić krótkotrwałe wyłączenia napięcia.

Przeglądy wykonywać będą pracownicy firmy PAKO, którzy posiadają upoważnienie do wykonywania czynności pomiarowych.

Brak aktualnych przeglądów technicznych może być podstawą do nieuwzględnienia roszczeń ubezpieczeniowych w razie jakiegokolwiek zdarzenia związanego z instalacją elektryczną.

W przypadkach losowych prosimy wysłać SMS z adresem lokalu i telefonem kontaktowym przed terminem wykonania - oddzwonimy nr tel. do SMS 796586956 (Uwaga, ten nr służy do kontaktu SMS, telefonów dzwoniących nie przyjmuje).

UWAGA ! Za wykonane pomiary nie są pobierane opłaty.

Poniżej zamieszczamy harmonogram prac dla wszystkich budynków.

HARMONOGRAM PRAC POMIAROWYCH

 


Warszawa, 7 listopada 2022 r.


Warszawa, 7 listopada 2022 r.

Szanowni Państwo!

 W imieniu Komitetu Domowego Mieszkańców Okaryny zapraszamy Państwa na pierwsze spotkanie
Klubu Podróżnika 20 listopada br. (niedziela) godz. 16.00 w siedzibie Komitetu Domowego Mieszkańców Okaryny – w budynku Okaryny 3B, klatka nr 2, w pomieszczeniu KDM w piwnicy.

KDM nie jest organizatorem tego spotkania, a jedynie użycza pomieszczenia Pani Ewie Gorzelak – Mieszkance enklawy Okaryny – która opowie o wyprawie do Japonii.

Program spotkania:WJudoNaRowerze

 1. Opowieść o pamiątkach przywiezionych z rodzinnych podróży
  (lalki kokeshi, ukiyo-e czyli drzeworyty, tetsubin czyli żeliwny kociołek, kimono, yakimono czyli japońska ceramika) – 30 minut
 2. Pokaz slajdów z podróży – 30 minut
 3. Warsztaty origami – 20 minut
 4. Japońska kuchnia – ciekawostki i degustacja – 20 minut

Prosimy o potwierdzenie obecności na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KDM Okaryny


Warszawa, 11.10. 2022 r.

Wybory do Komitetu Domowego Mieszkańców

Okaryny 1, 1a, 1b, 3, 3a, 3b

Zapraszamy na zebranie wyborcze do Komitetu Domowego Mieszkańców
Okaryny 1, 1a, 1b, 3, 3a, 3b

które odbędzie się 16 października 2022 r. (niedziela) o godz. 18.00
na placu zabaw.

Procedura wyboru i kompetencje Komitetu są zawarte w Regulaminie KDM dostępnym na stronie internetowej Spółdzielni.

 

Warszawa, 23.09.2022 r.

 Najbliższe dyżury Członków Rady Nadzorczej odbędą się:

13 października 2022 r. – dyżur prowadzi Tomasz Brzozowski

10 listopada 2022 r. – dyżur prowadzi Wojciech Bierski

8 grudnia 2022 r. – dyżur prowadzi Tomasz Jasiński

12 stycznia 2023 r. – dyżur prowadzi Wojciech Kość

Dyżury odbywają się w godzinach:

16:00-17:00 dyżur telefoniczny pod numerem 572 162 655

17:00-18:00 dyżur osobisty w Biurze Spółdzielni


Warszawa, 23 wrzesień 2022 r.

Wybory do Komitetu Domowego Mieszkańców

Janowskiego 9

Zapraszamy na zebranie wyborcze do Komitetu Domowego Mieszkańców
Janowskiego 9,

które odbędzie się 06 października 2022 r. (czwartek) o godz. 17.30
na byłym boisku w tzw. kąciku wypoczynkowym, a w razie złej pogody w suszarni przynależnej do klatek 3-4.

Procedura wyboru i kompetencje Komitetu są zawarte w Regulaminie KDM dostępnym na stronie internetowej Spółdzielni.


 

Najbliższy dyżur członka Rady Nadzorczej odbędzie się:

22 września 2022r. – dyżur prowadzi Agata Minich

 Dyżur odbędzie się w Biurze Spółdzielni:

w godzinach 17:00 – 18:00.


Warszawa,16.09.2022 r.

Szanowni Państwo,

           Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” zaprasza  Mieszkańców do biura Spółdzielni,                al. Komisji Edukacji Narodowej 98, na spotkania na temat Państwa nieruchomości zgodnie z poniższym harmonogramem:

1.

Arctowskiego 28

23 września 2022 r. (piątek), godz. 13.00-14.00

2.

Cybisa 10

23 września 2022 r. (piątek), godz. 14.00-15.00

3.

Dereniowa 9

22 września 2022 r. (czwartek), godz. 14.30-15.30

4.

Janowskiego 9

22 września 2022 r. (czwartek), godz. 16.00-17.00

5.

Janowskiego 11,13, 15

27 września 2022 r. (wtorek), godz. 14.30-15.30

6.

Okaryny 1, 1a, 1b, 3, 3a, 3b

28 września 2022 r. (środa), godz. 14.30-15.30

7.

KEN 98

29 września 2022 r. (czwartek), godz. 14.30-15.30

8.

Pasaż Ursynowski 1

29 września 2022 r. (czwartek), godz. 16.00-17.00

9.

Pasaż Ursynowski 3

18 października 2022 r. (wtorek), godz. 14.30-15.30

10.

Pasaż Ursynowski 5

19 października 2022 r. (środa), godz. 14.30-15.30

11.

Pasaż Ursynowski 7-9, Herbsta 2-2a

20 października 2022 r. (czwartek), godz. 14.30-15.30

12.

Pasaż Ursynowski 11

20 października 2022 r. (czwartek), godz. 16.00-17.00

13.

Surowieckiego 2, 4, 6, 8

25 października 2022 r. (wtorek), godz. 14.30-15.30

14

Surowieckiego 12 A, B, C

26 października 2022 r. (środa), godz. 14.30-15.30

15.

Zamiany 12

27 października 2022 r. (czwartek), godz. 14.30-15.30

16.

Segmenty Arctowskiego/Makowskiego

27 października 2022 r. (czwartek), godz. 15.30-16.30

 


                                                                                          Warszawa, 15.09.2022 r.

Wybory do Komitetu Domowego Mieszkańców

Pasaż Ursynowski 3

Zapraszamy na zebranie wyborcze do Komitetu Domowego Mieszkańców
Pasaż Ursynowski 3,

które odbędzie się 24 września 2022 r. (sobota) o godz. 11.00 podczas pikniku sąsiedzkiego na terenie enklawy
lub w razie złej pogody w piwnicy klatki nr 8 w wózkarni.

Procedura wyboru i kompetencje Komitetu są zawarte w Regulaminie KDM dostępnym na stronie internetowej Spółdzielni.


Warszawa, 12.09.2022 r.

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków SBM „Ursynów” 9 września 2022 r. została wybrana Rada Nadzorcza kadencji 2022 – 2025 w składzie:

 1. Wojciech Bierski
 2. Tomasz Brzozowski
 3. Tomasz Fatyga
 4. Tomasz Jasiński
 5. Wojciech Kość
 6. Beata Krupa
 7. Andrzej Kruszyński
 8. Agata Minich
 9. Anna Pajor
 10. Regina Ślęzak
 11. Barbara Tyburska-Tokarska
 12. Piotr Zych

Wszystkim Członkom nowej Rady Nadzorczej gratulujemy i życzymy owocnej pracy.


 Warszawa, 30.08.2022 r.

Wybory do Komitetu Domowego Mieszkańców Cybisa 10

Zapraszamy na zebranie wyborcze do Komitetu Domowego Mieszkańców
Cybisa 10,

które odbędzie się 15 września 2022 r. (czwartek) o godz. 18.00
na terenie naszego podwórka lub w razie złej pogody w suszarni kl.I.

Procedura wyboru i kompetencje Komitetu są zawarte w Regulaminie KDM dostępnym na stronie internetowej Spółdzielni.


Warszawa, 30.08.2022 r.

Wybory do Komitetu Domowego Mieszkańców Zamiany 12

Zapraszamy na zebranie wyborcze do Komitetu Domowego Mieszkańców
Zamiany 12,

które odbędzie się 15 września 2022 r. (czwartek) o godz. 18.00
w pomieszczeniu w piwnicy w klatce I.

Procedura wyboru i kompetencje Komitetu są zawarte w Regulaminie KDM dostępnym na stronie internetowej Spółdzielni.


Warszawa, 10.08.2022 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji rewizyjnej, które odbędzie się w dniu dzisiejszym, tj. 10.08.2022 r., o godz. 17.00 w biurze Spółdzielni (posiedzenie przeniesione z dnia 09.08.2022 r.).

Z poważaniem,
Marta Bukowska
 Przewodnicząca Komisji rewizyjnej

 

 Warszawa, dn. 09.08.2022 r.

Szanowni Państwo!        

Z uwagi na pojawienie się przypadku zachorowania na Covid-19 wśród pracowników SBM "Ursynów"  dzisiejsze posiedzenie Komisji rewizyjnej zostaje przełożone na inny termin. Informacja na temat dnia i godziny posiedzenia zostanie podana w najszybszym możliwym terminie.

Bardzo proszę o śledzenie komunikatów na stronie internetowej oraz na drzwiach biura SBM "Ursynów"

Z poważaniem,
Marta Bukowska
 Przewodnicząca Komisji rewizyjnej

Warszawa, 03.08.2022 r.

Szanowni Państwo,

w dniu 20 lipca 2022 r. Prezydent RP podpisał Ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych, zaś w dniu 26 lipca 2022 r. ustawa ta została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zawiera ona art. 42 w brzmieniu: „Kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni, która uległa przedłużeniu na podstawie art. 90a ustawy zmienianej w art. 25, upływa w dniu zwołania pierwszego walnego zgromadzenia po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu.”, który wchodzi w życie w terminie 6 tygodni od daty opublikowania, tj. w dniu 6 września 2022 r. i będzie obowiązywał w dniu najbliższego Walnego Zgromadzenia SBM „Ursynów”, które zostało zwołane na 9 września 2022 r.

Nie ma zatem już żadnych wątpliwości, że 9 września 2022 r. będziemy wybierali Radę Nadzorczą na kadencję 2022-2025.                                 


   Warszawa, 21.07.2022 r.

Wiwaty dla mieszkańców enklawy Okaryny! Spośród tysięcy uczestników konkursu Banku Ochrony Środowiska „Zielona Ławeczka" - ogólnopolskiego prospołecznego projektu grantowego skierowanego do mieszkańców otwartych osiedli, którego celem jest przemiana wybranej przestrzeni w zielony zakątek, mały ogród sprzyjający integracji sąsiedzkiej i rekreacji – to mieszkańcy enklawy Okaryny zdobyli pierwsze miejsce.

Projekt powstał we współpracy mieszkańców, Komitetów Domowych oraz specjalisty ds. zieleni Spółdzielni.

Pełna lista uczestników na stronie: https://zielonalaweczka.pl

Więcej ciekawych informacji na naszym facebooku


Warszawa, 21.07.2022 r.

Szanowni Państwo,

nasza sąsiadka z Okaryny, p. Ewa Gorzelak, zaprasza na cykl rodzinnych, weekendowych spacerów po najbliższej okolicy. Najbliższe spotkanie w niedzielę, 31 lipca o godz. 16. Zbiórka w bramie parku SGGW przy ulicy Nowoursynowskiej - na wprost pałacyku Niemcewicza (budynku rektoratu).

Ewa Gorzelak jest wieloletnią dyrektorką ursynowskich przedszkoli, autorką książki „Siedmiomilowe buty. Jak zorganizować wycieczkę z przedszkolakami”, przewodnikiem po Warszawie i hobbystą – ogrodnikiem. Niektórzy z Państwa mieli okazję ją poznać podczas pikników sąsiedzkich na Okaryny i Surowieckiego, gdzie przygotowała dla sąsiadów niezwykle ciekawe spacery przyrodnicze, odkrywając dla nas cuda ukryte w naszym najbliższym otoczeniu.

Podczas niedzielnej wycieczki również będzie okazja, by z bliska podziwiać ciekawe drzewa - ambrowiec, korkowiec, tulipanowiec, miłorząb czy pomnik przyrody - czarny orzech, zasadzony ręką samego Niemcewicza.

                                                    


Warszawa, 15 lipca 2022 r

Szanowni Państwo,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy umorzył – jako bezprzedmiotowe – postępowania prowadzone w ramach nadzoru budowlanego w zakresie ochrony odgromowej budynków: Okaryny 1, 3, 3A, Surowieckiego 2, 6, 8, 12A, Janowskiego 11, 13, 15. Na innych budynkach, np. Zamiany 12 czy Cybisa 10, dokonano kontroli, ale w ogóle nie wszczęto postępowań.

PINB w pełni podzielił stanowisko, jakie Spółdzielnia prezentowała od początku serii kontroli wszczętych w 2021 r. z zawiadomienia byłego pracownika Spółdzielni: projekty wykonawcze instalacji elektrycznej ww. budynków, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie wymagały wykonania instalacji odgromowej na budynkach, a jedynie wykonania uziemienia masztów instalacji antenowej „AZART”.

Nie mogliśmy „przywrócić” ani „naprawić” instalacji odgromowej, ponieważ zgodnie z przepisami nasze niskie budynki nigdy jej nie posiadały, nie było takiego wymogu. Miały jedynie instalację odgromową masztów instalacji antenowej „AZART”, którą niektórzy mylą z instalacją odgromową budynków. Po zmianie standardów nadawania sygnału telewizji naziemnej, system antenowy „AZART” został wyłączony z eksploatacji, a maszty antenowe – niebędące instalacją odgromową – zdemontowane.

Liczymy, że decyzja PINB ostatecznie uspokoi tych z Państwa, którzy w zeszłym roku niepokoili się ogłoszeniami rozwieszanymi przez osoby nieuprawnione na klatkach naszych budynków.


Warszawa, 14 lipca 2022 r.

Szanowni Państwo,

w związku z wygaśnięciem kadencji Komitetów Domowych Mieszkańców, przedłużonych ze względu na epidemię COVID-19 podobnie jak kadencja Rady Nadzorczej, przedstawiamy harmonogram wyborów do Komitetów Domowych Mieszkańców na nowe kadencje:

 1. Cybisa 10 – 15 września 2022 r., godz. 18.00

 2. Janowskiego 9 – wrzesień 2022 r.

 3. Okaryny 1, 1a, 1b, 3, 3a, 3b – wrzesień, październik lub listopad 2022 r.

 4. Pasaż Ursynowski 1 – 28 lipca 2022 r., godz. 19.00

 5. Pasaż Ursynowski 3 – 24 września 2022 r.

 6. Surowieckiego 12 a, b, c – wrzesień 2022 r.

Komitety Domowe Mieszkańców, które pełnią rolę doradczo-konsultacyjną wobec Zarządu i Rady Nadzorczej, są bardzo ważnym elementem naszej spółdzielczej społeczności. Dziękujemy za zaangażowanie i pracę społeczną na rzecz Mieszkańców wszystkim członkom ustępujących Komitetów. Zachęcamy również wszystkich do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach.

 


 Warszawa, 13 lipca 2022 r.

Wybory do Komitetu Domowego Mieszkańców
Pasaż Ursynowski 1

Zapraszamy na zebranie wyborcze do Komitetu Domowego Mieszkańców
Pasaż Ursynowski 1,
które odbędzie się 28 lipca 2022 r. (czwartek) o godz. 19.00
na podwórzu przy stole pingpongowym.

Procedura wyboru i kompetencje Komitetu są zawarte w Regulaminie KDM dostępnym na stronie internetowej Spółdzielni.


Warszawa, 13 czerwca 2022 r.

Plan pracy Rady Nadzorczej na najbliższe miesiące

21 czerwca 2022 r. – posiedzenie Komisji rewizyjnej

5 lipca 2022 r. – połączone posiedzenie Komisji rewizyjnej i Komisji eksploatacyjnej

25 lipca 2022 r. – posiedzenie Komisji windykacyjnej

28 lipca 2022 r. – posiedzenie Rady Nadzorczej

4 sierpnia 2022 r. – posiedzenie Komisji eksploatacyjnej

9 sierpnia 2022 r. – posiedzenie Komisji rewizyjnej

11 sierpnia 2022 r. – posiedzenie Rady Nadzorczej


Najbliższy dyżur członka Rady Nadzorczej odbędzie się:

7 lipca 2022r. – dyżur prowadzą Grażyna Samulska i Wanda Wolska

4 sierpnia 2022r. – dyżur prowadzą Ludwika Brzozowska-Adamczyk i Teresa Derlacka

 Dyżur odbędzie się w Biurze Spółdzielni:

w godzinach 16:45 – 17:45.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej Spółdzielni:

www.sbmursynow.pl/organy-spoldzielni/rada-nadzorcza/zawiadomienia

gdzie są umieszczane zawiadomienia o posiedzeniach wraz z porządkiem obrad (dostęp po zalogowaniu).

Zapraszamy również na oficjalny Facebook Spółdzielni:

https://www.facebook.com/Spółdzielnia-Budownictwa-Mieszkaniowego-Ursynów-105274328862327/

gdzie informujemy o naszej bieżącej działalności.

 

 


Warszawa, 26 maja 2022 r.

Wybory do Komitetu Domowego Mieszkańców
Arctowskiego 28

Zapraszamy na zebranie wyborcze do Komitetu Domowego Mieszkańców
Arctowskiego 28,

które odbędzie się 8 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 20.00
na terenie enklawy Arctowskiego 28.

Procedura wyboru i kompetencje Komitetu są zawarte w Regulaminie KDM dostępnym na stronie internetowej Spółdzielni.


 Warszawa, 26 maja 2022 r.

Wybory do Komitetu Domowego Mieszkańców
Pasaż Ursynowski 11

Zapraszamy na zebranie wyborcze do Komitetu Domowego Mieszkańców
Pasaż Ursynowski 11,
które odbędzie się 6 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.00
w Biurze Spółdzielni przy ul. KEN 98 w sali konferencyjnej.

Procedura wyboru i kompetencje Komitetu są zawarte w Regulaminie KDM dostępnym na stronie internetowej Spółdzielni.


Warszawa, 06.05.2022 r.

Szanowni Państwo,

Dzielnica Ursynów znajduje się w strefie zagrożenia wścieklizną, podobnie jak cała już Warszawa. Prosimy o trzymanie psów na smyczy, zwłaszcza podczas spacerów w okolicy Lasu Kabackiego, a kotów w zamknięciu. Obowiązkowe są zaszczepienie psa i kota przeciwko wściekliźnie.
Prosimy o zachowywanie ostrożności w kontaktach z dzikimi zwierzętami, również tych mniejszymi – lisami, wiewiórami i jeżami. W przypadku pogryzienia lub innego kontaktu, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Zagrożenie dotyczy też m.in. Radomia, powiatów otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego, zwoleńskiego, wołomińskiego, szydłowieckiego.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/kolejne-przypadki-wscieklizny-u-lisow-wolno-zyjacych-na-terenie-wojewodztwa-mazowieckiego


Walne Zgromadzenie


Warszawa, 27 kwietnia 2022 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 01 maja 2022 roku zmieni się konserwator instalacji sanitarnych i gazowych.

Usługi konserwacyjne świadczyć będzie:

Firma Handlowo – Usługowa Andrzej Szymański
telefon: 733 611 911 – czynny całą dobę
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Warszawa, 31.03.2022 r.

Szanowni Państwo!

W preliminarzu wpływów i wydatków funduszu społeczno-wychowawczego na rok 2022, przyjętym uchwałą nr 6/2022 Rady Nadzorczej SBM „Ursynów” w dniu 25 marca 2022 r. (pełna treść uchwały dostępna na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce Organy Spółdzielni po zalogowaniu), uwzględniono m.in. rezerwy dla wszystkich nieruchomości na:

1/ działania o charakterze społeczno-wychowawczym inicjowane przez Mieszkańców lub Komitety Domowe Mieszkańców, np. konkursy sąsiedzkie

2/ pikniki sąsiedzkie

3/ przepływowe pojemniki na deszczówkę

4/ wieszaki i stojaki na rowery

5/ Dom bez barier, czyli dostosowanie przestrzeni wspólnego użytku do potrzeb osób z ograniczonymi zdolnościami ruchowymi, np. poręcze przy wejściach do klatek.

Regulamin tworzenia i dysponowania funduszem społeczno-wychowawczych w SBM „Ursynów”, w którym opisano m.in. przeznaczenie środków tego funduszu, jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce Regulaminy (bez logowania).

Zachęcamy Państwa do dzielenia się z nami potrzebami i pomysłami – i zgłaszanie ich do administratorów lub mailowo do biura Spółdzielni: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Warszawa, 22.03.2022 r.

Szanowni Państwo!

W zakładce Eksploatacja znajdziecie Państwo zestawienie porównawcze za lata 2020 i 2021 przychodów z tytułu części wspólnych (pożytki) w podziale na poszczególne nieruchomości.


Warszawa, 23.02.2022 r.

Szanowni Państwo!

Prosimy Mieszkańców, u których nie zdołano dotychczas przeprowadzić kontroli przewodów kominowych, o udostępnienie mieszkań do przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych w trzecim ostatecznym terminie. Poniżej zamieszczamy harmonogram kontroli. W przypadku uniemożliwienia służbom technicznym dostępu do lokalu, jego użytkownik zostanie wezwany do przeprowadzenia ww. kontroli na własny koszt.

3 termin kontrola wentylacji


Warszawa, 24.01.2022 r.

Szanowni Państwo, 

w związku z trwającą w Spółdzielni kontrolą przewodów kominowych zamieszczamy poniżej harmonogram prac dla wszystkich budynków w zasobach SBM „Ursynów” wraz z kontaktami do kominiarzy.

harmonogram kontroli kominiarskiej


Warszawa, 28 grudnia.2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Zamiany 12!

Wydział Mienia Urzędu Dzielnicy Ursynów poinformował nas, że wniosek o podział nieruchomości Zamiany 12 został złożony do Biura Geodezji i Katastru m.st. Warszawy. 


Warszawa, 23 grudnia.2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Arctowskiego i Makowskiego!

Informujemy, że dnia 23 grudnia 2021 r. został złożony do Biura Geodezji i Katastru m.st. Warszawy wniosek o podział Państwa nieruchomości w zakresie oddzielenia segmentów Arctowskiego od segmentów Makowskiego. 


Warszawa, 21 grudnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała uchwałę nr LVI/1749/2021 przyjętą w dniu 18 listopada  przez Radę m.st. Warszawy i dotyczącą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym zawiadomienia o opłatach wygenerowane w dacie 16 grudnia 2021 r. przez Spółdzielnię i przekazane Państwu w ubiegłym tygodniu drogą elektroniczną prosimy uznać za nieaktualne.

W dniu 17 grudnia 2021 r. Rada m.st. Warszawy uchwaliła zmianę metody ustalania opłaty w zabudowie wielolokalowej, wprowadzając opłatę stałą w wysokości 85 zł od gospodarstwa domowego. Obecnie dokonujemy ponownego przeliczenia opłat czynszowych z uwzględnieniem stawki opłaty.

Za wynikłe dla Państwa utrudnienia przepraszamy. Są to zmiany niezależne od Spółdzielni.


Warszawa, 3 grudnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

w imieniu firmy Utila wykonującej na zlecenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy diagnozę społeczną
parków w Warszawie zapraszamy Państwa do rozmowy na temat parków podczas spotkania online,
które odbędzie się 7 grudnia 2021 r. w godzinach 18.00-20.00 na platformie Teams.
Celem spotkania jest poznanie głównych potrzeb, a także zidentyfikowanie istniejących problemów,
konfliktów oraz zagrożeń.


Aby zgłosić uczestnictwo w spotkaniu, należy wypełnić formularz:  

https://utila.info.pl/1/index.php/757569?lang=pl

W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt z firmą Utila, 
p. Katarzyna Iwińska: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 533 836 747


Warszawa, 3 grudnia 2021 r.

Szanowni Sąsiedzi!

w dniu 17 grudnia br. (piątek) o godz. 19.30
przy osiedlowym placu zabaw

odbędzie się zebranie wyborcze uprawnionych mieszkańców,
które wybierze skład Komitetu Domowego Mieszkańców Janowskiego 11, 13, 15
na bieżącą kadencję

Zasady przeprowadzania wyborów określa REGULAMIN KOMITETU MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW” zamieszczony na stronie internetowej SBM „Ursynów”. 

Proponowany porządek obrad:
1. Wybór przewodniczącego zebrania
2. Wybór komisji skrutacyjnej
3. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów
4. Głosowanie
5. Podjęcie uchwały o wyborze składu osobowego Komitetu i określenie funkcji jego członków
6. Sprawy wniesione

Serdecznie zapraszamy!
KDM Janowskiego 11, 13, 15


Warszawa, 11 października 2021 r.

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” poszukuje biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółdzielni za lata 2021 i 2022 

Oferta powinna zawierać:

1. Informację o firmie (oferencie), w tym o formie prowadzenia działalności i wpisie do rejestru biegłych rewidentów.

2. Zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego
w Spółdzielniach Mieszkaniowych.

3. Wykaz badanych podmiotów z ostatnich trzech lat.

4. Wstępny harmonogram przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

5. Cenę za badanie Sprawozdania Finansowego uwzględniając wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.

6. Informację o ubezpieczeniu firmy

Oferty prosimy składać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listowną na adres Spółdzielni: al. KEN 98, 02-777 Warszawa do dnia 15.11.2021 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 22 544 18 00 lub mailowy na adres wskazany wyżej.

 


Warszawa, 24 września 2021 r.

Szanowni Sąsiedzi!

w dniu 7 października br. (czwartek) o godz. 18.00
na osiedlowym placu zabaw

odbędzie się zebranie wyborcze uprawnionych mieszkańców,
które wybierze skład Komitetu Domowego Mieszkańców Okaryny
na bieżącą kadencję

zasady przeprowadzania wyborów określa
REGULAMIN KOMITETU MIESZKAŃCÓW
SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW”
zamieszczony na stronie internetowej SBM „Ursynów”
oraz na osiedlowej tablicy ogłoszeń
porządek obrad:
1. Wybór przewodniczącego zebrania
2. Wybór komisji skrutacyjnej
3. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów
4. Głosowanie
5. Podjęcie uchwały o wyborze składu osobowego Komitetu
i określenie funkcji jego członków
6. Sprawy wniesione

Serdecznie zapraszamy!
KDM Okaryny


Warszawa, 19 sierpnia 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy,

Pragnęlibyśmy poinformować, że z dniem 16 sierpnia 2021 roku, na mocy Uchwały Rady Nadzorczej nr 30/2021, pracę na stanowisku Wiceprezesa Zarządu SBM „Ursynów” rozpoczął Pan Maciej Wicik.

Nowemu Zarządowi życzymy samych sukcesów.

Rada Nadzorcza SBM „Ursynów”


Warszawa, 3 sierpnia 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Zamiany 12!

W zakładce Regulacja prawna gruntów -> Zamiany 12 – dostęp po zalogowaniu – zamieściliśmy kolejne informacje odnośnie uregulowania stanu prawnego gruntu na Państwa nieruchomości.


06.07.2021 r., Warszawa

Szanowni Państwo!

Remont garażu wielostanowiskowego przy ul. Pasaż Ursynowski 5 dobiega końca. Odbiór końcowy odbędzie się na początku sierpnia, a stopniowe uruchamianie budynku planujemy od:

9 sierpnia 2021 r.

Warunkiem wydania karty do miejsc postojowych w budynku Pasaż Ursynowski 5 jest oddanie kart/pilotów do miejsc na parkingu zastępczym, jeżeli z niego Państwo korzystaliście. Prosimy o zwrot kart/pilotów do miejsc w parkingach zastępczych do Spółdzielni (w godzinach pracy biura). Od 11 sierpnia 2021 r. parkingi zastępcze przestają funkcjonować, prosimy więc o odpowiednio wcześniejsze usunięcie z nich samochodów.

Na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród właścicieli miejsc postojowych wdrażamy zmianę formy kontroli dostępu do budynku. Żeby dostać się do środka, konieczne jest użycie kart RFID dalekiego zasięgu do szlabanu: 24 zł brutto/sztukę i kart RFID do furtki: 24 zł brutto/sztukę. Opłaty w kwocie łącznej w wysokości 48 zł  za karty RFID należy wnosić na numer rachunku bankowego:

32 2490 0005 0000 4530 9648 6279

przy czym jest to inny numer konta niż numer do wnoszenia opłat lokalowych.

W tytule przelewu należy podać nazwisko i imię właściciela oraz numer miejsca postojowego.

Od 4 sierpnia karty RFID będą wydawane w biurze Spółdzielni (w godzinach pracy) i na portierni garażowca (całodobowo) – pod warunkiem okazania dowodu przelewu na kwotę 48 zł.

W sierpniu i wrześniu, w czasie wdrażania nowego systemu ochrony oraz dostosowywania do niego instalacji, w budynku zostanie zachowana ochrona osobowa (strażnik w pomieszczeniu portierni).

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub telefoniczny pod numerami:
797 004 854 i 797 004 853
(w godzinach pracy Spółdzielni)


06.07.2021 r., Warszawa

Szanowni Państwo, 

z przyjemnością zawiadamiamy, że spośród tysięcy uczestników konkursu Banku Ochrony Środowiska
pt.: "Zielona Ławeczka" wśród 14-ciu laureatów znalazły się, aż dwie nasze nieruchomości: Janowskiego 9
oraz Janowskiego 11-15. Projekty powstały we współpracy Komitetów Domowych Mieszkańców
oraz specjalisty ds. zieleni Spółdzielni. 

Pełna lista uczestników na stronie Programu: https://zielonalaweczka.pl

Serdecznie gratulujemy! 


Warszawa, 30.06.2021 r.

Szanowni Państwo!

W Biurze Geodezji i Katastru Urzędu m. st. Warszawy doszło do naruszenia danych osobowych i przesłania w wiadomości elektrycznych do osób nieuprawnionych numerów ksiąg wieczystych zawartych w rejestrach cen nieruchomości. Spośród nieruchomości Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” dotyczy to nieruchomości Pasaż Ursynowski 9. Pełna treść komunikatu Urzędu m. st. Warszawy tutaj: LINK


Szanowni Państwo!

W związku ze spadkiem ogólnej liczby zakażeń wirusem SARS-Cov-2  wznawiamy możliwość spotkań z pracownikami Spółdzielni, w tym z członkami Zarządu, z zachowaniem zasad obowiązujących w Spółdzielni od lipca 2020 r.:

 1. W sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu zapraszamy do biura Spółdzielni, jednak prosimy o załatwianie pozostałych spraw telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Przed wizytą w biurze Spółdzielni prosimy o umówienie się mailowo bądź telefonicznie.
 3. Nadal prowadzony jest rejestr osób przychodzących do biura Spółdzielni (imię i nazwisko, numer telefonu, czas wejścia i wyjścia).
 4. W biurze Spółdzielni jednocześnie może przebywać jeden Mieszkaniec lub interesant, z wyjątkiem osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe lub przebywających na sali konferencyjnej w ramach obowiązków służbowych, w tym wynikających z kompetencji organów oraz ciał statutowych.
 5. Mieszkańcy i interesanci mają dostęp tylko i wyłącznie do pokoju nr 5 wyznaczonego do przyjęć gości, Biura Obsługi Mieszkańca, gabinetów członków Zarządu oraz sali konferencyjnej.
 6. Podczas wizyt w biurze Spółdzielni należy zachować 1,5 metrową odległość pomiędzy osobami.
 7. Czas kontaktu pracowników z Mieszkańcami lub interesantami jest ograniczony do 15 minut.
 8. Rejestr przyjęć i umawianie wizyt prowadzone są przez Biuro Obsługi Mieszkańca, przy zachowaniu poniższych zasad:
  • przyjęcia umawiane są w taki sposób, aby pomiędzy kolejnymi spotkania były 15 minutowe odstępy
  • Mieszkańcy i interesanci po przyjściu do biura mają temperaturę mierzoną przez pracownika Spółdzielni termometrem elektronicznym, dezynfekują dłonie płynem dezynfekcyjnym oraz nakładają maseczki zakrywające nos i usta
  • w przypadku konieczności dokonania identyfikacji osoby pracownik ma prawo poprosić Mieszkańca lub interesanta o chwilowe zdjęcie maseczki.
 9. Jeżeli zmierzona u Mieszkańca lub interesanta temperatura będzie wskazywała 37,5°C i więcej, wizyta nie będzie mogła się odbyć i zostanie przełożona na inny możliwie najszybszy termin, a osoba ta zostanie poproszona o opuszczenie biura Spółdzielni.

 Warszawa, 8 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za wzięcie udziału w ankiecie w sprawie kontroli dostępu do garażu Pasaż Ursynowski 5.

Łącznie oddano 131 głosów, w tym:

 • Wariant I (ochrona osobowa) – 21 głosów, w tym 16 głosów kompletnych (opatrzonych podpisem oraz numerem członkowskim/identyfikatorem).
 • Wariant II (zdalny monitoring) – 110 głosów, w tym 84 głosy kompletne.

Zdecydowana większość głosujących opowiedziała się za wariantem II,
czyli zmianą formy kontroli dostępu na zdalny monitoring.

Obecnie w budynku trwa remont odtworzeniowy w zakresie zgodnym z decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zakończenie remontu jest planowane najpóźniej w II połowie sierpnia 2021 r., ale prace postępują sprawnie i liczymy, że już wcześniej częściowo uruchomimy budynek.


Warszawa, 24 maja 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Pasażu Ursynowskiego 11!

Prezydent m.st. Warszawy wydał zaświadczenia potwierdzające uiszczenie przez Spółdzielnię jednorazowej opłaty przekształceniowej z zastosowaniem 98% bonifikaty dla garaży G-1, G-2 i G-3 na Pasażu Ursynowskim 11.


Warszawa, 20 maja 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Pasażu Ursynowskiego 1!

Prezydent m.st. Warszawy wydał zaświadczenia potwierdzające uiszczenie przez Spółdzielnię jednorazowej opłaty przekształceniowej z zastosowaniem 98% bonifikaty dla garaży 1001 i 1002 na nieruchomości Pasaż Ursynowski 1.


Warszawa, 18 maja 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Pasażu Ursynowskiego 11!

Prezydent m.st. Warszawy poinformował Spółdzielnię o wysokości jednorazowej opłaty przekształceniowej z zastosowaniem 98% bonifikaty dla garaży G-1, G-2 i G-3 na nieruchomości Pasaż Ursynowski 11.


Warszawa, 17 maja 2021 r.

Szanowni Państwo!

W zakładce Regulacja prawna gruntów – dostęp po zalogowaniu – zamieściliśmy zestawienie dokumentów związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, którymi dysponuje SBM "Ursynów" na dzień 17.05.2021 r.


Warszawa, 13 maja 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Zamiany 12!

W zakładce Regulacja prawna gruntów -> Zamiany 12 – dostęp po zalogowaniu – zamieściliśmy kolejne informacje odnośnie uregulowania stanu prawnego gruntu na Państwa nieruchomości.


Warszawa, 10.05.2021 r.

Szanowni Mieszkańcy!

W dniu 6 maja 2021 r. Pan Wojciech Birek złożył rezygnację z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu SBM „Ursynów” z powodów osobistych.

Rada Nadzorcza SBM „Ursynów


Warszawa, dn. 04.05.2021 r.

Szanowni Mieszkańcy!

W dniu 28 kwietnia 2021 r., Uchwałą nr 25/2021 r., Rada Nadzorcza SBM „Ursynów” powołała Komisję Konkursową do wyłonienia kandydatów na stanowisko Wiceprezesa Zarządu SBM „Ursynów”.

Rada Nadzorcza SBM „Ursynów”


Warszawa, 30 kwietnia 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Pasażu Ursynowskiego 11!

Prezydent m.st. Warszawy wydał zaświadczenia dla garaży G-1, G-2 i G-3 na nieruchomości Pasaż Ursynowski 11 potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.


Warszawa, 30 kwietnia 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Pasażu Ursynowskiego 1!

Prezydent m.st. Warszawy poinformował Spółdzielnię o wysokości jednorazowej opłaty przekształceniowej z zastosowaniem 98% bonifikaty dla garaży 1001 i 1002 na nieruchomości Pasaż Ursynowski 1.


Warszawa, 22 kwietnia 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Zamiany 12!

W zakładce Regulacja prawna gruntów -> Zamiany 12 – dostęp po zalogowaniu – zamieściliśmy kolejne informacje odnośnie uregulowania stanu prawnego gruntu na Państwa nieruchomości.


Warszawa, 22 kwietnia 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Cybisa 10!

W zakładce Regulacja prawna gruntów -> Cybisa 10 – dostęp po zalogowaniu – zamieściliśmy kolejne informacje odnośnie uregulowania stanu prawnego gruntu na Państwa nieruchomości.


Warszawa, 12 kwietnia 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Arctowskiego i Makowskiego!

Ze względu na prośby znacznej części mieszkańców, wskazujących na utrudnienia związane z epidemią COVID-19, ponownie przedłużamy konsultacje dotyczące podziału nieruchomości Arctowskiego/Makowskiego (segmenty) do 14 maja 2021 r. Po tym nieprzekraczalnym terminie przystąpimy do analizy Państwa uwag i opinii. O kolejnych krokach w sprawie podziału nieruchomości będziemy informowali na bieżąco.


Warszawa, 8 kwietnia 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy!

W zakładce Regulacja prawna gruntów - dostęp po zalogowaniu - zamieściliśmy kwartalne informacje odnośnie uregulowania stanu prawnego gruntów.


Warszawa, 2 kwietnia 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Zamiany 12!

W zakładce Regulacja prawna gruntów -> Zamiany 12 – dostęp po zalogowaniu – zamieściliśmy informacje odnośnie uregulowania stanu prawnego gruntu na Państwa nieruchomości.


Warszawa, 1 kwietnia 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Arctowskiego i Makowskiego!

W zakładce Regulacja prawna gruntów -> Arctowskiego/Makowskiego (segmenty) – dostęp po zalogowaniu – zamieściliśmy kopie decyzji administracyjnych dotyczących odmowy podziału Państwa nieruchomości.


Warszawa, 29 marca 2021 r. 

Szanowni Państwo! 

Miasto st. Warszawa wprowadziło program osłonowy dla rodzin wielodzietnych, kwalifikujących się do Karty Dużej Rodziny. Mieszkańcy w trudnej sytuacji finansowej mogą otrzymać  zasiłek celowy pokrywający nawet połowę opłaty za śmieci. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie przez:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Cybisa 7, tel. 22 544 12 00
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela:
Wydział Obsługi Mieszkańców, Al. KEN 61
tel.
22 443 72 00; 22 443 71 56; 22 443 73 01


Warszawa, 25 marca 2021 r.

Szanowni Państwo!

Ze względu na zachorowania na COVID-19 wśród pracowników Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” biuro Spółdzielni pozostaje zamknięte. Część pracowników jest chora lub na kwarantannie oczekuje na wyniki testów i nie jest w stanie odbierać telefonów. Jeżeli nie zdołacie Państwo skontaktować się z pracownikiem merytorycznie odpowiedzialnym za Państwa sprawę, prosimy o kontakt z sekretariatem Spółdzielni pod numerem telefonu: 22-544-18-00 wew. 1 i/lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przepraszamy za niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.


Warszawa, 24 marca 2021 r.

Szanowni Państwo!

W Warszawie trwa obecnie akcja wydawania bezpłatnych maseczek chirurgicznych dla mieszkańców (4 sztuki na osobę). Na Ursynowie maseczki są wydawane w siedmiu miejscach:

 1. Ursynowskie Centrum Kultury, ul. Gandhi 9 (obok Urzędu Dzielnicy) – pon.-pt. 8:00-20:00
 2. Arena Ursynów, ul. W. Pileckiego 122 (kasa – wejście główne) – 9:00-18:00 (7 dni w tygodniu)
 3. Czytelnia Naukowa XIV, ul. W. Lachmana 5 – pon., wt., czw., pt., 15:00-18:00, śr. 12:00-15:00
 4. Wypożyczalnia nr 139, al. KEN 21 – pon., wt., czw., pt., 15:00-18:00, śr. 12:00-15:00
 5. Biblioteka Publiczna, ul. Barwna 8 - pon., wt., czw., pt., 15:00-18:00, śr. 12:00-15:00
 6. DOK Ursynów, ul. Kajakowa 12b – 9:00-18:00 (7 dni w tygodniu)
 7. Miejsce Aktywności Lokalnej, ul. Kłobucka – 16:00-20:00 (7 dni w tygodniu)

Warszawa, 22 marca 2021 r.

Szanowni Państwo! 

W związku z faktem, że w piątek 19 marca 2021 r. pracownicy SBM „Ursynów” mieli kontakt z osobą, u której w sobotę 20 marca 2021 r. potwierdzono pozytywny wynik testu na COVID-19, oraz w związku z podejrzeniem choroby u pracowników SBM „Ursynów” (oczekujemy na potwierdzenie wyników) do odwołania zawiesza się możliwość jakichkolwiek spotkań w biurze Spółdzielni ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, pracowników i odwiedzających.


Warszawa, 19.03.2021 r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że na podstawie ogłoszonego przez GUS średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który za 2020 r. wyniósł 3,4%, zostały zaktualizowane stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz powierzchni wspólnego użytku należących do zasobów SBM „Ursynów”.

Od dnia 01 kwietnia 2021 r. będą obowiązywały nowe stawki.


Warszawa, 16 marca 2021 r.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do korzystania z zakładki Regulacja prawna gruntów, gdzie znajdziecie Państwo kwartalne informacje na temat regulacji prawnej gruntów oraz liczby wyodrębnień (dostęp po zalogowaniu).”


Warszawa, 15 marca 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Arctowskiego i Makowskiego!

Na prośbę znacznej części z Państwa przedłużamy konsultacje podziału nieruchomości do 15 kwietnia 2021 r. Prosimy o potraktowanie tego terminu jako ostatecznego. Dodatkowe materiały znajdziecie Państwo w zakładce Regulacja prawna gruntów -> Arctowskiego/Makowskiego (segmenty) – dostęp po zalogowaniu.”

 


Warszawa, 1 marca 2021 r.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do korzystania z zakładki Pomieszczenia: https://sbmursynow.pl/do-wynajecia/265-pomieszczenia 

gdzie umieszczane są wolne pomieszczenia gospodarcze (np. komórki, piwnice) w zasobach SBM „Ursynów”. Pod koniec 2020 r. została przeprowadzona pod tym kątem inwentaryzacja pomieszczeń na wszystkich nieruchomościach. Kolejne pomieszczenia będą dodawane sukcesywnie.


Warszawa, 21 lutego 2021 r.

Szanowni Państwo!

Treść ekspertyzy technicznej oceniającej poprawność wykonania remontu dachów nieruchomości Pasaż Ursynowski 7 i 9 oraz Herbsta 2 znajdziecie Państwo w zakładce „Remonty -> Dachy PU 7-9” (dostęp po zalogowaniu).


Warszawa, 19 lutego 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Arctowskiego i Makowskiego!

Trwają konsultacje podziału dla segmentów Arctowskiego i Makowskiego. W związku z licznymi pytaniami informujemy, że od 19 lutego 2021 r. prześlemy Państwu drogą elektroniczną projekt mapy podziałowej uwzględniającej całą nieruchomość oraz dwa projekty pełnych aktów notarialnych, które częściowo uwzględniają przedstawione przez Państwa spostrzeżenia, szczególnie w zakresie oczywistych pomyłek pisarskich.
Ponadto w odpowiedzi na Państwa prośby przedłużamy konsultacje do 1 marca 2021 r. Prosimy o przesyłanie dalszych uwag i spostrzeżeń drogą elektroniczną. Prosimy również o cierpliwość: wiele pytań i uwag się powtarza, dlatego w początkach marca pozwolimy sobie odnieść się zbiorczo do problematyki, wyłaniającej się z Państwa korespondencji.


Warszawa, 15 lutego 2021 r.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do korzystania z nowej zakładki Harmonogram wywozu odpadów, gdzie znajdziecie Państwo terminy wywozu różnych rodzajów odpadów dla wszystkich nieruchomości.


Warszawa, 12 lutego 2021 r.

Szanowni Państwo!

Informacje na temat opłat za miejsca w parkingu Pasaż Ursynowski 5 znajdziecie Państwo w zakładce Garaż PU 5 (dostęp po zalogowaniu).


Warszawa, 11 lutego 2021 r.

Szanowni Państwo!

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał decyzję wyłączającą
z użycia garaż przy ul. Pasaż Ursynowski 5
do czasu wykonania niezbędnych napraw. Zgodnie z decyzją budynek został zamknięty.

Właściciele miejsc postojowych, którzy zdecydują się znaleźć miejsca parkingowe we własnym zakresie, otrzymają – na podstawie faktury lub innego dowodu zapłaty – refundację kosztów do wysokości 150,00 zł (średnia cena zastępczych miejsc postojowych).

Jeżeli decydujecie się Państwo na miejsca postojowe poza Vistulą, prosimy
o wysłanie maila na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zawierającego  numer Państwa miejsca w PU 5 oraz  imię i nazwisko właściciela lub
o telefoniczny kontakt ze Spółdzielnią na numery:

797 004 854 i 797 004 853

(w godzinach pracy Spółdzielni).


Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza SBM „Ursynów” wybrała Panią Elżbietę Czarnecką na Członka Zarządu SBM „Ursynów” (zgodnie ze Statutem Spółdzielni Zarząd może być 3-osobowy).

Decyzja ta została podyktowana potrzebą zabezpieczenia reprezentacji Spółdzielni podczas panującej w Polsce epidemii.

Z poważaniem,
Marta Bukowska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej


Szanowni Państwo!

Od lutego 2021 r. Biuro SBM „Ursynów” wraca do tradycyjnych godzin pracy:

poniedziałki, wtorki i środy: 7:45 – 15:45

czwartki: 7:45 – 17:45

piątki: 7:45 – 13:45.

Jednocześnie przypominamy, że ze względu na epidemię COVID-19 wizyty mieszkańców w Biurze Spółdzielni będą ograniczone do spraw bezwzględnie wymagających osobistego kontaktu, po uprzednim umówieniu telefonicznie lub e-mailowo na konkretny termin. Podczas wizyty należy mieć nałożoną maseczkę zakrywającą nos i usta, a po wejściu na teren biura zdezynfekować ręce.

 


W związku z rezygnacją pana Marcina Galasa z funkcji Prezesa Zarządu SBM „Ursynów” w dniu 12 stycznia 2021 r., Rada Nadzorcza w tym samym dniu uchwałą nr 02/2021 wyznaczyła panią Annę Brzezińską do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu SBM „Ursynów” na okres do momentu dokonania wyboru Prezesa Zarządu i objęcia przez niego obowiązków służbowych.

                                                 Marta Bukowska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej SBM „Ursynów”


Warszawa, dnia 19-01-2021 r.

Szanowni Państwo!

Ze względu na epidemię COVID-19 Rada Nadzorcza w dniu 12 stycznia 2021 r. przyjęła nowy Regulamin Komitetu Domowego Mieszkańców, który wydłuża kadencje Komitetów Domowych Mieszkańców do dnia zwołania pierwszego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SBM „URSYNÓW” W 2020 R.

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. oraz treścią art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a także zgodnie z uchwałą nr 42/2020 z dnia 7 września 2020 r. Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „URSYNÓW” zostanie zwołane w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.

Zarząd równocześnie przypomina, że na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków SBM „URSYNÓW” – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – odbędą się wybory do Rady Nadzorczej SBM „URSYNÓW” nowej kadencji.

Jednocześnie Zarząd informuje, że wszelkie decyzje związane ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „URSYNÓW” w terminie wskazanym powyżej będą podejmowane na bieżąco z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego.

Treść uchwały Zarządu numer 42/2020 z dnia 7 września 2020 r. pod linkiem.


Informacja związana z prowadzonym remontem pokrycia dachu budynków położonych przy

ul. Pasaż Ursynowski 7 i 9 oraz przy ul. Herbsta 2.

Czytaj


Warszawa, dnia 02-07-2020 r.

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, mając jednocześnie na uwadze stopniowe znoszenie obostrzeń
związanych z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 Zarząd w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania
dalszego rozprzestrzeniania się wirusa, w trosce o zdrowie interesantów i pracowników SBM „Ursynów” ustala, że
od dnia 6 lipca 2020 r. do odwołania wprowadza następujące zasady bezpośredniej obsługi mieszkańców i  interesantów Spółdzielni:

 1. wizyty mieszkańców i interesantów mogą odbywać się tylko w sprawach wymagających osobistego kontaktu
  z pracownikami lub organami Spółdzielni
  . Pozostałe sprawy należy nadal załatwiać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 2. przed wizytą w biurze Spółdzielni obowiązuje konieczność telefonicznego lub e-mailowego umówienia się na wizytę,
 3. jednocześnie w biurze Spółdzielni może być przyjmowana tylko jedna osoba,
 4. przyjęcia mieszkańców i interesantów odbywają się w wyznaczonym pokoju nr 5, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony, wyposażonym w przegrodę oddzielającą interesantów od pracowników Spółdzielni,
 5. mieszkańcy i interesanci mają dostęp tylko i wyłącznie do przedsionka, części korytarza przed strefą przetwarzania danych oraz pokoju nr 5 i Sekretariatu,
 6. podczas wizyt w biurze Spółdzielni należy zachować 1,5 metrową odległość pomiędzy osobami,
 7. rejestr przyjęć interesantów i umawianie wizyt prowadzone są przez Sekretariat Spółdzielni, przy zachowaniu następujących zasad:
  • przyjęcia umawiane są w taki sposób, aby pomiędzy przyjęciami następowały 15 minutowe odstępy,
  • każdorazowo w przerwie pomiędzy poszczególnymi wizytami pokój jest wietrzony, a powierzchnie płaskie dezynfekowane przez pracownika Spółdzielni,
  • mieszkańcy i interesanci po przyjściu do biura mają przez pracownika Spółdzielni termometrem elektronicznym mierzoną temperaturę, dezynfekują ręce płynem dezynfekcyjnym oraz powinni mieć założone maseczki zakrywające nos i usta,
  • w przypadku konieczności dokonania identyfikacji osoby, pracownik ma prawo poprosić interesanta o chwilowe zdjęcie maseczki,
 8. w przypadku, gdy u osoby przychodzącej zmierzona temperatura będzie wskazywała co najmniej 37,5°C wizyta nie będzie mogła się odbyć i zostanie przełożona na inny możliwie najszybszy termin, a osoba ta będzie poproszona
  o opuszczenie biura.

Telefoniczny dyżur członków Rady Nadzorczej SBM „Ursynów” dyżur członków Rady Nadzorczej SBM „Ursynów”


Informacja do deklaracji do podatku od nieruchomości IN-1


RADA NADZORCZA

W dniu 23 czerwca 2020 r., w Dzienniku Ustaw, poz. 1086, opublikowana została Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, w której m.in. znalazł się zapis przedłużający kadencje rad nadzorczych  spółdzielni do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia po ustaniu stanu epidemii.
Tym samym kadencja Rady Nadzorczej SBM "Ursynów" wybranej w dniu 9 czerwca 2017 roku ulega przedlużeniu do najbliższego Walnego Zgromadzenia.


WALNE ZGROMADZENIE 2020

UWAGA !!! dostęp do informacji tylko dla osób zalogowanych


Z uwagi na pandemię COVID-19 i wprowadzone ograniczenia brak jest na chwilę obecną możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia.
W zakładce Walne Zgromadzenie 2020 umieszczone zostały materiały tj. Sprawozdania, a także list polustracyjny, które będą przedmiotem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Pozostałe materiały będą umieszczane sukcesywnie.


Szanowni Państwo,

z dniem 05.06.2020 r. uchwałą Rady Nadzorczej nr 41/2020 zmianie uległ
Regulamin rozliczania kosztów utrzymania nieruchomości i ustalania opłat z tego tytułu


Szanowni Państwo,

z dniem 28.05.2020 r. uchwałą Rady Nadzorczej nr 23/2020 zmianie uległ
Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych w SBM „Ursynów”
oraz
uchwałą 25/2020 zmianie uległ
Regulamin przyjmowania członków i zawierania umów 
(o budowę, o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, o ustanowienie odrębnej własności lokalu)


OBWIESZCZENIE

Zarząd SBM „Ursynów” informuje, że przyjął nowe zasady udostępniania dokumentów Członkom Spółdzielni.

Jednocześnie informujemy, iż udostępnienie dokumentów jest odpłatne.

Dodatkowo został udostępniony wniosek do pobrania o uzyskanie dostępu do dokumentów.


Warszawa, 30.03.2020 r.

KORONAWIRUS – KOMUNIKAT UAKTUALNIAJĄCY

Szanowni Państwo,

wobec trwającego stanu epidemii, w trosce o Państwa i pracowników SBM „Ursynów” zdrowie, informujemy, że mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo Zarząd SBM „Ursynów” zdecydował się podjąć następujące działania:

 1. Zarząd SBM „Ursynów” podjął decyzję o bezterminowym odwołaniu wszystkich spotkań z mieszkańcami. Jednocześnie informuje, że pozostajemy z Państwem w kontakcie telefonicznym oraz elektronicznym na dotychczasowych zasadach. Prosimy, żebyście Państwo kontaktowali się ze Spółdzielnią przede wszystkim telefonicznie i mailowo i przychodzili do Spółdzielni jedynie w sprawach bezwzględnie wymagających bezpośredniego kontaktu (przepływ korespondencji, wniosków, zaświadczeń);
 2. na drzwiach wejściowych do budynków oraz na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych nadal są umieszczone plakaty informacyjne Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Narodowego Funduszu Zdrowia mówiące o tym, jak zapobiegać zakażeniu oraz jak postępować i z kim się kontaktować w sytuacji zaobserwowania u siebie objawów charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem;
 3. gospodarze budynków są wyposażeni w płyny dezynfekujące, którymi codziennie dezynfekują poręcze na klatkach schodowych, klamki drzwi wejściowych do budynków oraz przyciski domofonów i oświetlenia.

Przypominamy o bezwzględnym zakazie korzystania z placów zabaw.

Zwracamy także Państwa uwagę na to, abyście śledzili na bieżąco wszelkie komunikaty przekazywane w mediach przez stosowne organa państwowe.

O kolejnych krokach podejmowanych przez Zarząd SBM „Ursynów” będziemy Państwa niezwłocznie informować.


Szanowni Państwo

Najbliższe tygodnie będą szczególnie trudnym czasem dla osób starszych i o obniżonej odporności . Zachęcamy Was gorąco do włączenia się w akcję pomocy na Waszym osiedlu. Aby pomóc wystarczy:

- wydrukować dołączony do tego ogłoszenia plakat
- uzupełnić go o swoje dane
- powiesić na klatce schodowej bądź w innym widocznym miejscu...

...albo po prostu zapukać do sąsiada / sąsiadki
i zaproponować pomoc w zrobieniu zakupów czy załatwieniu innych spraw poza domem.

SBM Ursynów


W A Ż N Y   K O M U N I K A T

Szanowni Państwo!

Ze względu na rosnące zagrożenie zakażenia koronawirusem biuro Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” zostaje zamknięte dla mieszkańców
i interesantów na okres od 16.03.2020 r. do odwołania.

W celu zapewnienia Państwu stałego kontaktu ze Spółdzielnią zainstalowaliśmy skrzynkę pocztową, która znajduje się po lewej stronie drzwi wejściowych do biura Spółdzielni przy al. Komisji Edukacji Narodowej 98. Prosimy o umieszczanie w niej wszelkiej korespondencji i dokumentów kierowanych do Spółdzielni. Skrzynka będzie opróżniana regularnie przez pracowników Spółdzielni, a wszystkie złożone przez Państwa pisma oraz dokumenty będą rejestrowane w dzienniku podawczym Spółdzielni. W celu uzyskania potwierdzenia złożenia dokumentu prosimy o podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie.

Ponadto we wszystkich pilnych sprawach prosimy kontaktować się zdalnie za pośrednictwem numeru telefonu
22-544-18-00 wew. 1 i/lub adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Telefony do konserwatorów są umieszczone w gablotach na klatkach schodowych.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.


KORONAWIRUS WAŻNE INFORMACJE

czytaj


Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Co powinieneś wiedzieć