Rejestracja użytkownika
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Polityka Prywatności oraz Regulaminem strony. ________________________________________________________________________________________________________ Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” z siedzibą w Warszawie pod adresem Al. Komisji Edukacji Narodowej 98. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw dostępne są na stronie www.sbmursynow.pl w zakładce RODO. https://sbmursynow.pl/rodo-ochrona-danych-osobowych
Profil użytkownika
Anuluj