SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW”
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Remont istniejącej instalacji odgromowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Pasaż Ursynowski 3,
Herbsta 2, 2a oraz Pasaż Ursynowski 11
w Warszawie. 

Termin składania ofert: 06.06.2024 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:  06.06.2024 r. o godz. 11:15

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do nabycia w sekretariacie Spółdzielni w wersji elektronicznej lub papierowej w cenie 123,00 zł brutto. Opłata na konto Spółdzielni nr 32 2490 0005 0000 4530 9648 6279.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 29.05.2024 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na remont istniejącej instalacji odgromowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych  przy ul. Pasaż Ursynowski 3, Herbsta 2, 2a oraz Pasaż Ursynowski 11 w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW”
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Remont pokrycia dachowego (część K.8.2. i K.8.3.) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Surowieckiego 8 w Warszawie.

Termin składania ofert: 16.05.2024 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:  16.05.2024 r. o godz. 11:15

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do nabycia w sekretariacie Spółdzielni w wersji elektronicznej lub papierowej w cenie 123,00 zł brutto. Opłata kartą lub na konto Spółdzielni nr 32 2490 0005 0000 4530 9648 6279.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 08.05.2024 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na remont pokrycia dachowego (część K.8.2. i K.8.3.) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Surowieckiego 8 w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW”
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Ocieplenie ścian - etap 01 i 06 zgodnie z grafiką z dnia 28.02.2024 r. budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana Cybisa 10 w Warszawie.

Termin składania ofert:  15.04.2024 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:   15.04.2024 r. o godz. 11:15

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 08.04.2024 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na ocieplenie ścian – etap 01 i 06 zgodnie z grafiką z dnia 28.02.2024 r. budynku przy ul. J. Cybisa 10 w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW”
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Wymiana wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładkami do zdalnego odczytu w lokalach mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeniach wspólnych w 10 budynkach wielorodzinnych i 20 segmentach mieszkalnych należących do zasobów SBM „URSYNÓW” w Warszawie, wraz ze sprzedażą systemu do odczytu wskazań wodomierzy.

Termin składania ofert:  08.04.2024 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:   08.04.2024 r. o godz. 11:15

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 26.03.2024 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na wymianę wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładkami do zdalnego odczytu w lokalach mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeniach wspólnych w 10 budynkach wielorodzinnych i 20 segmentach mieszkalnych należących do zasobów SBM „URSYNÓW” w Warszawie, wraz ze sprzedażą systemu do odczytu wskazań wodomierzy”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW”
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Remont balkonów na metalowych wspornikach (po 2 piony) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.: Janowskiego 11 oraz Janowskiego 13 w Warszawie.

Termin składania ofert: 18.03.2024 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:  18.03.2024 r. o godz. 11:15

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 08.03.2024 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na remont balkonów na metalowych wspornikach (po 2 piony) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.: Janowskiego 11 oraz Janowskiego 13 w Warszawie”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW”
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Dostosowanie budynku przy al. KEN 98 w Warszawie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej w zakresie wskazanym w Ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej z maja 2019 r.

 

Termin składania ofert: 16.01.2024 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:  16.01.2024 r. o godz. 12:15

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 11.01.2024 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na dostosowanie budynku przy al. KEN 98 w Warszawie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej w zakresie wskazanym w Ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej z maja 2019 r.”

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ

Zapytania Oferenta oraz odpowiedzi Spółdzielni


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW”
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Dostosowanie budynku przy ul. Dereniowej 9 w Warszawie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej w zakresie wskazanym w Ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej z maja 2019 r.

Termin składania ofert: 16.01.2024 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:  16.01.2024 r. o godz. 11:15

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 05.01.2024 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na dostosowanie budynku przy ul. Dereniowej 9 w Warszawie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej w zakresie wskazanym w Ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej z maja 2019 r.”.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ

Zapytania Oferenta oraz odpowiedzi Spółdzielni


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW”
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Kompleksowe sprzątanie budynków i terenów do nich przyległych przy ul. Arctowskiego 28, ul. Arctowskiego i ul. Makowskiego, ul. Cybisa 10, ul. Pasaż Ursynowski 1, ul. W. Surowieckiego 2, 4, ul. W. Surowieckiego 8 klatki 14-25, ul. Zamiany 12 w Warszawie wraz z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni

Termin składania ofert:  05.12.2023 r. do godz. 10:30
Termin otwarcia ofert:   05.12.2023 r. o godz. 11:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 27.11.2023 r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na kompleksowe sprzątanie budynków i terenów do nich przyległych przy ul. Arctowskiego 28, ul. Arctowskiego i ul. Makowskiego, ul. Cybisa 10, ul. Pasaż Ursynowski 1, ul. W. Surowieckiego 2, 4, ul. W. Surowieckiego 8 klatki 14-25, ul. Zamiany 12 w Warszawie wraz z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ